Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt ?Podłączeni ? Niewykluczeni? do końca czerwca 2021 roku

Burmistrz Piątku informuje, że beneficjenci projektu ?Podłączeni-Niewykluczeni? mogą korzystać ze sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do Internetu do końca czerwca 2021 roku.

30 kwietnia 2020 r. to pierwotny termin zakończenia okresu trwałości realizowanego przez Gminę Piątek projektu ?Podłączeni-Niewykluczeni? w ramach którego 300 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer i bezpłatny dostęp do Internetu, jak również na terenie gminy powstało siedem świetlic internetowych. Marcowa kontrola Centrum Projektów Polska Cyfrowa sierdziła zrealizowanie celu projektu i zachowanie jego trwałości. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz były utrzymywane  w  okresie  trwałości. Ze względu na otrzymane zalecenie pokontrolne Gmina Piątek przedłużyła okres trwałości projektu do 28 grudnia 2020 r. a beneficjenci otrzymali do podpisania stosowne aneksy do umowy. Obecnie wydłużony okres trwałości projektu dobiega  końca.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie beneficjentom – mieszkańcom Gminy Piątek dostępu do wszelkiego rodzaju e-usług  (e-administracja, e-bankowość itp.) oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów – dzieci beneficjentów na potrzeby zdalnego nauczania Burmistrz Piątku podjął decyzję o wydłużeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu do 30 czerwca 2021 r.

Oznacza to, że beneficjenci nadal będą mogli korzystać z użyczonego sprzętu oraz bezpłatnego  dostępu  do  Internetu. W czerwcu 2021 podjęta zostanie decyzja w temacie używanego przez Beneficjentów sprzętu komputerowego i sieci LTE, które stanowią własność Gminy Piątek. O podjętej decyzji i działaniach jakie zostaną wdrożone w tym zakresie informować będziemy  Beneficjentów m.in. poprzez stronę internetową  oraz  na  łamach  informatora.

Skip to content