Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ptasia grypa nadal groźna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym RP w dniu 6 kwietnia 2022r. pod. poz. 768.

Rozporządzenie określa nakazy i zakazy związane z utrzymywaniem drobiu zarówno na fermach przyzagrodowych, jak i komercyjnych. Wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie traci moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Rozporządzenie

Skip to content