Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców

W ramach realizacji projektu pn. ?Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców?, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) rozpoczną działalność punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.

Punkty będą świadczyć bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:

  • doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa);
  • doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego)
  • porad prawnych;
  • pomocy psychologa;
  • doradztwa kulturowego;
  • pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów;
  • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.);
  • pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Projekt nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. ?Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców?
współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Ze względu na sytuację epidemiczną, cudzoziemcy zainteresowani uzyskaniem pomocy powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo): skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod numerem: 600 985 511.

Szczegółowy harmonogram działalności punktów będzie dostępny od 19 października 2020 r. na stronie internetowej projektu pn. ?Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców?, dostępnej pod adresem: http://fami8.lodzkie.eu/page/.

Skip to content