Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rada Miejska w Piątku ponownie w pełnym składzie

Po wygaśnięciu w dniu 8 maja 2020 r. mandatu radnej p. Matusiak Anny, Rada  Miejska w Piątku pracowała w czternastoosobowym składzie. Zarządzeniem nr 78/2020 Wojewoda Łódzki zarządził wybory uzupełniające w Gminie Piątek, w okręgu wyborczym nr 9, na dzień 9 sierpnia 2020 r.

W niedzielę, 9 sierpnia odbyły się w Gminie Piątek wybory uzupełniające. W związku z tym, iż w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 9 została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, zarejestrowany kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania.
Nową Radną Rady Miejskiej w Piątku została pani MIKOŁAJCZYK Agnieszka Lidia, zgłoszona przez KWW Krzysztofa Lisieckiego.

Protokół z wyborów

Protokół obsadzenia mandatu

Skip to content