Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rehabilitacja postcovidowa

?Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 ?ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE? jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc, osłabienie, duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

Stan zdrowia mieszkańców województwa, którzy przeszli chorobę, często uniemożliwia lub w bardzo dużym stopniu utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej, w szczególności wykonywanie pracy w różnych jej formach. W efekcie, sytuacja tych osób na rynku pracy ulega pogorszeniu, a nawet grozi wypadnięciem z rynku.

W ramach specjalistycznego ośrodka ŁÓDZKIEGO CENTRUM POSTCOVIDOWEGO koordynujemy działania, które zapewniają:

  • synergię podejmowanych interwencji;
  • łatwy i szybki dostęp do świadczeń:

– konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;

– badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych (morfologii krwi obwodowej, oznaczenia parametrów układu krzepnięcia, gazometrii);

– rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym;

  • zwiększenie poczucie bezpieczeństwa wśród osób po przebytej chorobie, zwłaszcza tych, którzy odbyli leczenie szpitalne;
  • maksymalizację efektów leczniczych poprzez pełna integrację miedzy usługami zdrowia psychicznego i usługami rehabilitacyjnymi;

 

Do bezpłatnego Programu zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19.

Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 505 511 566, w godz. 9.00 -15.00;
email: lcp@wompcpl.eu

PABIAN-MED w Pabianicach
tel. 42 22 55 455, 500-080-610, w godz. 9.00-15.00;
email: pabianmed@pabianmed.pl

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji nt projektu znajduje się na stronie internetowej: www.wompcpl.eu

ulotka

zgłoszenie do projektu

Skip to content