Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Remont drogi gminnej w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR

Gmina Piątek rozpoczyna realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 104203E i 104202E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane:

  1. droga nr 104202E w Goślubiu (relacji: Goślub – Janowice – Łubnica – Górki Łubnickie) dla której przewidziano wykonanie nakładki z masy bitumicznej oraz odtworzeniem rowów i przepustów stanowiących zjazdy na grunty orne.
  2. droga nr 104203E w miejscowości Goślub (relacji: droga przez Goślub II w łąki), dla której przewidziano wykonanie nakładki z masy bitumicznej wraz z indywidualnymi zjazdami na działki oraz odtworzeniem rowów i przepustów.

Wykonawcą prac remontowych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

DOFINANSOWANIE: 1.382.406,35 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.455.164,57 zł

O rozpoczęciu prac i ograniczeniach w ruchu kołowym po tych drogach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Skip to content