Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rolniku zgłoś zwierzęta przez Internet!

Portal IRZplus jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet. Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR.

Portal IRZplus umożliwia:

 1. Składanie dokumentów IRZ dotyczących:
  rejestracji siedziby stada,
  rejestracji zwierząt gospodarskich oznakowanych,
  rejestracji zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia złożenia dokumentu,
  zamówienie numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz,
  zamówienie drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz,
  zamówienie duplikatów paszportu dla bydła
 1. Przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad
 2. Dodatkowe ułatwienia:
  zarządzanie uprawnieniami pracowników posiadacza zwierząt
  import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt
  eksport danych do pliku CSV do dalszego wykorzystania
  wydruki list: zwierząt, zdarzeń i siedzib stad w formie PDF
  obsługę propozycji zgłoszeń / zdarzeń zwierzęcych wstawionych przez pracownika ARiMR
  wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowych powiadomień o propozycjach zgłoszeń / korekt
  zgłoszenie oznakowania lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym
  zgłoszenie przemieszczenia lochy z indywidualnym oznakowaniem
  zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju gospodarczego lochy
  przeglądanie danych dotyczących indywidualnie oznakowanych loch

Więcej informacji można uzyskać:

Skip to content