Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Samodzielne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy do spraw archiwum zakładowego, obsługa rady gminy
  pok. nr 21, tel. (+48 24) 722 11 23, e-mail: rada@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw obywatelskich , Urząd Stanu Cywilnego
  pok. nr 21, (+48 24) 722 11 23, e-mail: ewidencja@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw infrastruktury drogowej, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków
  pok. nr 20, tel. (+48 24) 722 16 11, e-mail: drogi@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych –
  pok. nr 20, tel. (+48 24) 722 16 11, e-mail: budownictwo@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i zamówień publicznych
  pok. nr 20, tel. (+48 24) 722 16 11, e-mail: przetargi@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej, gospodarki mieszkaniowej, kultury, sportu i zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi
  pok. nr 19, tel. (+48 24) 722 12 39, e-mail: edg@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa
  pok. nr 19, tel. (+48 24) 722 12 39, e-mail: rolnictwo@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw egzekucji gospodarki odpadami komunalnymi,
  pok. nr 16, tel. (+48 24) 722 12 38, e-mail: go@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, p. poż., Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, Inspektor Ochrony Danych
  pok. nr 15, tel. (+48 24) 307 07 04, e-mail: zk@ugpiatek.pl
 • stanowisko pracy do spraw administracji sieci informatycznej, BIP i promocji gminy
  pok. nr 13, tel. (+48 24) 722 12 37, e-mail: promocja@ugpiatek.pl i inform@ugpiatek.pl
 • sekretariat – pok. nr 1, tel. (+48 24) 722 11 58, (+48 24) 722 19 19, (fax)(+48 24) 722 19 09, e-mail: sekretariat@ugpiatek.pl
Skip to content