Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Piątek

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Piątku podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 – siedziba: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku,
ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek
Granice obwodu: Piątek, Piekary, Michałówka

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 – siedziba: Szkoła Podstawowa w Piątku, ul. Szkolna 1,
99-120 Piątek Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Granice obwodu: Bielice, Broników, Łęka, Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Leżajna, Sułkowice Drugie, Sułkowice Pierwsze, Krzyszkowice, Konarzew, Błonie, Witów, Pokrzywnica, Młynów.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 – siedziba: Szkoła Podstawowa w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek
Granice obwodu: Górki Łubnickie, Łubnica, Mchowice, Żabokrzeki, Boguszyce, Czerników, Mysłówka, Sypin, Borowiec, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 – siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślubiu, Goślub 15, 99-120 Piątek Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Granice obwodu: Balków, Goślub, Goślub-Osada, Janowice, Janówek.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 – siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie, Janków 2, 99-120 Piątek Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Granice obwodu: Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, Pęcławice-Parcele, Rogaszyn, Włostowice, Włostowice-Parcele.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Skip to content