Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sportowe Wakacje na Plus

Piłkarskie półkolonie, wakacje z pływaniem, a może karate? Organizacje pozarządowe mogą starać się o dotacje na wypoczynek dla dzieci. Nabór wniosków do konkursu ?Sportowe wakacje na Plus? potrwa do 28 kwietnia. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na zorganizowanie sportowych wakacji przekaże organizacjom pół miliona złotych. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i systematycznej dbałości o sprawność fizyczną. Sport to zdrowie. Poprawia koncentrację i podnosi odporność. Dlatego warto, by młodzi ludzie wakacje spędzali aktywnie ? podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Według regulaminu konkursu półkolonie muszą być zorganizowane w województwie łódzkim. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, czyli m.in. stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe. Półkolonie muszą odbyć się w terminie wakacyjnym. Powinny trwać co najmniej 6 godzin dziennie, z czego 4 godziny mają być przeznaczone na zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dzieci muszą zjeść dwa posiłki dziennie oraz wybrać się na jedną wycieczkę krajoznawczo ? turystyczną. Wszyscy uczestnicy półkolonii powinni być ubezpieczeni i mieć zapewnioną opiekę medyczną.

Więcej informacji o dotacjach: www.lodzkie.pl/sport/dotacje-na-sport/dotacje-2023/sportowe-wakacje-na-plus

Skip to content