Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem Policji

We wtorek, 13 czerwca 2023r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – starszym sierżantem Emilią Augustyniak z Zespołu do Spraw Nieletnich. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich i bezpieczeństwo w sieci.

Policjantka podczas spotkania z uczniami w przystępny sposób omówiła zagadnienia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniając czym jest demoralizacja oraz czyn karalny. Mundurowa podała przykłady przejawów demoralizacji takich jak wagary, wandalizm, ucieczki z domu. Zwrócono również uwagę na środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich, którzy wykazują przejawy demoralizacji i dopuszczają się czynów karalnych. Druga część spotkania poświęcona była tematyce bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Policjantka przypomniała uczestnikom prelekcji zasady obowiązujące w sieci zwracając uwagę, że w wirtualnej przestrzeni tylko pozornie jest się anonimowym, a Internet jest jednym z miejsc, gdzie również może dochodzić do przemocy i przestępstwa. Apelowała między innymi, aby dbać o kulturę osobistą i chronić swój wizerunek, a co za tym idzie, dobrze przemyśleć zamieszczane treści, ponieważ w sieci nic nie ginie i co raz zostało  w niej umieszczane na zawsze tam pozostanie. Przy tej okazji funkcjonariusz wyjaśniła czego w cyberświecie robić nie można. Na zakazanej liście znalazło się między innymi: publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów czy używanie wulgarnego języka, złośliwe komentowanie wpisów i zdjęć innych osób, zastraszanie, ośmieszanie, a także podszywanie się pod inne osoby. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Wszystko to miało na celu podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content