Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie z Sołtysami

W poniedziałek, 15 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku Burmistrz Anna Matusiak, Sekretarz Gminy – Krzysztof Ogórek i Pracownik Urzędu Krzysztof Menes spotkali się z Sołtysami naszej gminy. Głównym tematem spotkania było ustalenie harmonogramu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.  Po zakończeniu prac nad harmonogramem zostanie on podany do publicznej wiadomości.

Spotkanie było również okazją do omówienia wielu tematów dotyczących spraw bieżących Gminy – m.in. inwestycji drogowych, wykaszania poboczy, uzupełniania ubytków w drogach gminnych, przydrożnych rowów, melioracji orz realizacji przez sołectwa projektów dofinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Skip to content