Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Strategiczne wyzwania przyszłości – badanie ankietowe dla mieszkańców obszaru Partnerstwa Między Kutnem a Łęczycą

Szanowni Państwo!
Do piątku 29 stycznia trwa badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa Miedzy Kutnem a Łęczycą, którego częścią jest nasza Gmina Piątek.Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

To jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Partnerstwa ? dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęły się prace w ramach projektu pilotażowego ?Centrum Wsparcia Doradczego?, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi ? gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych. Podstawę do wspólnego, wieloletniego planowania rozwoju stanowić będzie Strategia Terytorialna. Posiadanie tych opracowań pozwoli samorządom na sprawniejsze zarządzanie usługami publicznymi na całym obszarze Partnerstw. Będzie to także podstawa do aplikowania o fundusze unijne i rządowe w kolejnych latach.

Przygotowanie dokumentów strategicznych odbywa się w formie wspólnych warsztatów i prac Grupy Roboczej stworzonej przez samorządy z obszaru Partnerstwa wraz z ekspertami Związku Miast Polskich. – Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców ? mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich ? Dlatego już od początku roku rozpoczynamy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.

Badania odbywa się w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów.
? Zachęcamy mieszkańców do zabrania głosu. Każda odpowiedź i każda ankieta będzie się dla nas liczyć ? mówi Krzysztof Lisiecki, Burmistrz. ? Istotą naszej codziennej pracy są działania na rzecz mieszkańców. Dlatego ich opinie są szczególnie ważne w planowaniu przyszłości.

Szczególny tryb badań skierowany będzie do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.
– Jednym z kryteriów decydujących o udziale w całych projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży ? mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich ? Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy podobne badania w 54 miastach, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.

Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

Projekt pilotażowy ?Centrum Wsparcia Doradczego? realizowany jest w 15 województwach. Łącznie bierze w nim udział 38 partnerstw, w skład których wchodzą 333 gminy i 33 samorządy powiatowe.

Link do elektronicznej ankiety on-line: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97j9xvb

 

Skip to content