Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szkoła Podstawowa w Czernikowie zaprasza

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie informuje o prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Szanowni Rodzice! Jeśli chcecie, żeby Wasze dziecko:
– zdobywało wiedze i umiejętności na bardzo wysokim poziomie,
– uczyło się w mało licznych klasach sprzyjających indywidualizowaniu pracy z dzieckiem,
– rozwijało zainteresowania,
– uczyło się myśleć i rozumieć świat,
– wierzyło w siebie i własne możliwości,
– mogło liczyć na pomoc w każdej sytuacji
to zapraszamy do Szkoły w Czernikowie.

Oferujemy:
– wspaniałą kadrę nauczycieli – wymagających, ale skutecznych,
– świetnie i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie: informatyczną, matematyczno-fizyczną, polonistyczną, historyczno-geograficzną, biologiczno-chemiczną, (ekopracownię) oraz sale dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego,
– dostęp do biblioteki i świetlicy,
– opiekę pedagoga szkolnego i specjalnego oraz logopedy,
– bogatą ofertę programów, projektów, akcji, wycieczek, imprez i uroczystości dla dzieci i dorosłych,
– dożywianie i dowóz,
– wysoki poziom bezpieczeństwa,
– wspaniałą, rodzinną i przyjazną atmosferę

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły – tel. Nr 24 722 10 44  oraz na stronie internetowej – spczernikow.edupage.org w zakładce „Rekrutacja”.

Zapisy do szkoły od 8 marca 2024 a do oddziału przedszkolnego do 22 marca.

Skip to content