Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwa budowa nowej studni głębinowej w Piątku

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piątku trwają prace związane z budową nowej studni głębinowej. Celem inwestycji jest poprawa zaopatrzenia w wodę gminnej sieci wodociągowej. Odwiert studni prowadzi wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Studniarski z Łodzi. Koszt inwestycji – 276 012,00 zł.

Obecnie prowadzone są prace wiertnicze. Po trzech tygodniach od rozpoczęcia wiercenia, osiągnięto głębokość 110 m, a wiertło po przejściu warstw czwartorzędowych glin zwałowych i średnioziarnistego piasku oraz trzeciorzędowych piasków i węgla brunatnego drąży już margliste osady jurajskie. Docelowo przewiduje się że odwiert będzie miał głębokość 130 metrów.

Przewidywany termin ostatecznego zakończenia inwestycji i oddania do użytku nowej studni planowany jest na koniec bieżącego roku.

Skip to content