Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kościół pw. Matki Boskiej Łaskawej w Pęcławicach

Kościół Pęcławice

Drewniany kościół pw. Matki Boskiej Łaskawej z 1521 roku, konstrukcji zrębowej, oszalowany. We wnętrzu znajdują się m.in.: gotycki krucyfiks z XV wieku, krucyfiks rokokowy z XVIII wieku, dwa obrazy procesyjne i dwa ornaty z końca XVIII wieku. Dawniejsza nazwa wsi to Ciechosławice i okoliczni mieszkańcy używają jej raczej na określenie tego miejsca. Przyczyną wybudowania kościółka były częste wylewy rzeki Bzury, które uniemożliwiały wiernym udział w nabożeństwach odprawianych w świątyni w Piątku.

Franciszek Paprocki w książce ?Piątek? z 1937r. pisze : ?Legenda miejscowa w związku z okropnymi powodziami w dawnych czasach głosi, że główny obraz NMP Łaskawej miała przynieść woda. Źródła z tamtych czasów tak o początkach kaplicy mówią: dla wylewu wód i różnej złej drogi w niektórych czasach, ludziom nie mogącym do kościoła w Piątku przychodzić, przez dziedziców wybudowana kaplica, którą proboszcz czyli pleban z Piątku, równie jak i wieś, zwykł opatrywać kapelanem albo wikariuszem przez siebie umówionym, któremu w miejsce solarii udzielać zwykł dziesiecinę snopową z pół dworskich z tejże wsi kapelanowi przez czas zostającemu pewne role jednego łanu na utrzymanie się darował, który łan roli kapelan według możności zwykł zbierać lub dzierżawić.?

Adres

99-120 Pęcławice

Otwórz w Google Maps

Skip to content