Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2022 roku

Gmina Piątek w 2022 roku zrealizowała zadanie pn.:  ?Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2022 roku?. Całkowity koszt zadania: 38 171,51 zł. Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 34 354,00 zł.  Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 30 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 80,136 Mg
w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 10,685 Mg z 9 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 69,451 Mg  z 21 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content