Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Czernikowie nowy rok szkolny zaczynają z nową eko-pracownią

Utworzenie Eko-pracowni ? Ekologiczne laboratorium? w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ?Nasze ekologiczne pracownie? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt realizacji zadania objętego protokołem wynosił 43.740,00 zł, w tym 39.240,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszystkie zadania ujęte w harmonogramie zostały zrealizowane zgodnie z terminem i kartą planowanego efektu rzeczowego. Zadania dotyczyły wyposażenia pracowni w:
– meble
– sprzęt multimedialny
– pomoce dydaktyczne
– rośliny
Zakupione pomoce i sprzęt zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi znakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Ponadto w pracowni oraz na korytarzu przed wejściem do sali zostały umieszczone tablice pamiątkowe z następującą treścią:
Utworzenie Eko-pracowni ?Ekologiczne laboratorium? w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownia”.

Na zebraniach rodzice zostali poinformowani o utworzeniu nowej pracowni dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, dofinansowanie dotyczyło zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Nasza ekologiczna pracownia ?Ekologiczne Laboratorium? to miejsce przeznaczone do nauki o historii naszej rodzimej planety oraz zjawiskach na niej zachodzących, stanie środowiska naszej planety oraz wpajaniu nawyku segregacji i składowania odpadów, a także pogłębiania wiedzy ekologicznej i uświadamiania uczniom odpowiedzialności za stan środowiska. Aby ułatwić uczniom zrozumienie poszczególnych zagadnień, sala wyposażona została wielkoformatowy monitor interaktywny o przekątnej 65? zintegrowany z biurkiem nauczyciela umożliwia pracę z materiałami, dziennikiem elektronicznym, nie tracąc kontaktu wzrokowego z klasą. Warto podkreślić, iż monitory interaktywne są wyświetlaczami wielkoformatowymi, które pozwalają na ręczne nanoszenie notatek na wyświetlany obraz tak, aby widoczny był on dla wszystkich uczestników spotkania lub zajęć lekcyjnych. Duży format monitor interaktywnego umożliwia jednoczesną pracę kilku uczniów. Dodatkowa antyodblaskowa powłoka to parametr szczególnie przydatny, gdy monitor używany jest w nasłonecznionych pomieszczeniach, ponieważ matowa powierzchnia nie odbija światła i pozwala na uniknięcie tzw. efektu lustra. Monitor w odróżnieniu od tablic interaktywnych pracuje w trybie białej tablicy lub flipcharta bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.
Pracownia jest nowoczesna z ergonomicznymi krzesłami szkolnymi dla ucznia, pięknymi białymi meblami, stołami uczniowskimi utrzymanymi w kolorach bieli i zieleni, co potęguje poczucie estetyki, a wspomniany design nawiązuje do ekologicznego charakteru pracowni, co również podkreśla wielkoformatowa tapeta przedstawiająca okoliczny las brzozowy.
W nowej ekopracowni zadbano również o czystość powietrza, którym oddychamy. Biorąc pod uwagę stan powietrza zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, większość zakupionych do pracowni roślin doniczkowych ma właściwości antysmogowe. Są to rośliny, które znacznie poprawią jakość powietrza, wytwarzają duże ilości tlenu, oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji lotnych, mają wiele dobroczynnych właściwości, które sprzyjają nauce i zdrowiu.
Warto dodać, że podłączenie dostępu do wody w pracowni to duże ułatwienie w prowadzeniu zajęć praktycznych na stole demonstracyjnym do prowadzenia doświadczeń laboratoryjnych.
W oparciu o sprzęt i pomoce dydaktyczne zgromadzone w ekopracowni prowadzić można różnorodne zajęcia kształtujące i podnoszące świadomość ekologiczną uczniów klas IV-VIII. Wykorzystanie posiadanej bazy w połączeniu z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym pozwala uatrakcyjnić proces dydaktyczny i tym samym zwiększyć jego efektywność w zakresie edukacji ekologicznej. Nauczyciele prowadzący zajęcia wykorzystują możliwości, jakie dają multibooki, czyli multimedialne podręczniki z ćwiczeniami. Ponieważ szkoła dysponuje bezprzewodowym Internetem światłowodowym, na zajęciach istnieje sposobność korzystania z zasobów edukacyjnych różnych stron internetowych, co ma powodować uświadomienie uczniom jaki jest wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko oraz zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania i ochrony powietrza, uświadomienie uczniom wyjątkowości miejsca, w którym żyją, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, uczenie poszanowania przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie na konieczność ochrony środowiska, przenoszenie działań i dobrych praktyk dzieci do domów rodzinnych między innymi poprzez segregację śmieci, informacje dotyczące szkodliwości niskiej emisji.
Celem podejmowanych przez działań podczas realizacji Projektu są nie tylko efekty ekologiczne i rozwijanie zainteresowań uczniów, ale również integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego szkoły. Aktywne formy naszych działań łączą zaangażowanie nauczycieli i uczniów w taki sposób, aby ?ziarnko? ciekawości w odbiorcach mogło ?kiełkować? i wpływać na kształtowanie ich osobowości i postaw ekologicznych w przyszłości.
Interdyscyplinarne ujęcia różnych zagadnień, łączenie wiedzy o przyrodzie, kształtowaniu środowiska, kulturze i historii regionu ma wpływać na świadomość społeczności lokalnej w kwestii przynależności do miejsca oraz odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego.
Ze względu na stan pandemii, zajęcia rozpoczną się od 1 września 2020 roku, co wzbogaci ofertę placówki oraz rozwinie zainteresowania proekoligiczne uczniów szkoły.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content