Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Czernikowie o bezpiecznej drodze do szkoły

W środę, 7 września 2022r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów kl. I – VIII z kierownikiem Posterunku Policji w Piątku asp. Krzysztofem Augustyniakiem i dzielnicową st. post. Eweliną Lewandowską.

Tematem pierwszej pogadanki była ?Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły?. Głównym celem było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakich powinni przestrzegać uczniowie w drodze do szkoły i ze szkoły. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku, gdy nie ma chodnika lub pobocza. Dzieci miały okazję porozmawiać o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, bezpiecznym zachowaniu w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Uczniowie zostali poinformowani o  konieczności  zapinania pasów  podczas podróży samochodem oraz noszenia elementów odblaskowych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadawała pytania dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie wykazali się również dobrą znajomością zasad dotyczących przechodzenia przez jezdnię.

Spotkania na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa odbywają się w szkole co roku  i przynoszą efekty. Wierzymy, że i w tym roku wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie  w codziennej drodze do szkoły i z niej.

Druga pogadanka przeznaczona była dla klas IV-VIII i dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji, przemocy wobec rówieśników. Policjanci poruszyli także temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Funkcjonariusze uczulali starszych uczniów, iż kompromitujące i poniżające treści umieszczone w sieci są dostępne dla wielu osób w bardzo krótkim czasie, a wpisy, pomimo że zostaną usunięte, to ich kopie i tak pozostają do odtworzenia. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną za swoje czyny. Na zakończenie prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że powinni czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Dyrekcja i nauczyciele składają serdeczne podziękowania Gościom za poświęcony czas i ciekawie poprowadzone zajęcia.

tekst i foto: SP w Czernikowie

 

Skip to content