Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piątku TIK na piątkę

?Gmina na czasie? to projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Mikroprojekt wdrażamy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 ?Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa?. Działanie Nr 3.1 ?Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych?, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza Piątku Krzysztofa Lisieckiego,  w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, zagościł mikroprojekt pod nazwą ?W Piątku TIK na piątkę?.

W ramach projektu Gmina Piątek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem I LOVE MATH realizuje grant w wysokości 149.520,00 zł. Poziom dofinansowania mikroprojektów wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, co nie wymaga wkładu finansowego ze strony Gminy Piątek.

W ramach mikroprojektu szkoła została doposażona w nowoczesną pracownię komputerową oraz przygotowano warsztaty dla rodziców i społeczności lokalnej w przekroju wiekowym 25 ? 75 lat nt. ?Rodzic w Internecie?.

Okres realizacji mikroprojektu: 17.03.2021 r. ? 30.06.2021r.

plakat

Skip to content