Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piątku TIK na piątkę

„Gmina na czasie” to projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Mikroprojekt wdrażamy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”. Działanie Nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza Piątku Krzysztofa Lisieckiego,  w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, zagościł mikroprojekt pod nazwą „W Piątku TIK na piątkę”.

W ramach projektu Gmina Piątek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem I LOVE MATH realizuje grant w wysokości 149.520,00 zł. Poziom dofinansowania mikroprojektów wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, co nie wymaga wkładu finansowego ze strony Gminy Piątek.

W ramach mikroprojektu szkoła została doposażona w nowoczesną pracownię komputerową oraz przygotowano warsztaty dla rodziców i społeczności lokalnej w przekroju wiekowym 25 – 75 lat nt. „Rodzic w Internecie”.

Okres realizacji mikroprojektu: 17.03.2021 r. – 30.06.2021r.

plakat

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content