Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W podstawówce w Czernikowie – spotkanie on-line z psychologiem

W poniedziałek, 31 maja 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach online prowadzonych przez doświadczonego psychologa – Karolinę Paszko z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. W warsztatach uczestniczyły klasy IV-VIII. Tematem przewodnim był powrót uczniów do szkolnej rzeczywistości po wielomiesięcznej nauce zdalnej. Celem tych warsztatów było wsparcie uczniów po powrocie do szkoły i pomóc w odbudowywaniu relacji między uczniami w klasie  oraz odtwarzaniu poczucia wspólnoty klasowej. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z:
– lękiem przed powrotem do nauki stacjonarnej, sposoby radzenia sobie z nimi
– nabyciem umiejętności ponownego przystosowania się do życia w szkolnej rzeczywistości
– obniżonym nastrojem, destruktywnymi myślami- formy pomocy
– osobami i instytucjami, do których uczniowie mogą się zwrócić w przypadku obaw i lęków wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Dziękujemy za dużą dawkę wiedzy                              i  pozytywnej energii.

Wyżej wymienione warsztaty profilaktyczne zorganizował pedagog szkolny- Joanna  Śliwińska. Środki na to przedsięwzięcie pozyskano z GKRPA. Społeczność szkolna składa ogromne podziękowania za dofinansowanie ww. warsztatów.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content