Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wielkanocna zbiórka Poczty Polskiej

Szanowni Państwo 

Poczta Polska prowadzi zbiórkę darów we wszystkich urzędach pocztowych z woj. łódzkiego, między innymi w placówce pocztowej w Łęczycy.
Produkty zakupione na poczcie między innymi zabawki, książki, art. piśmiennicze, higieniczne czy słodycze przekazujemy na bieżąco do Fundacji Happy Kids, która następnie rozdaje  je najbardziej potrzebującym.

Jeśli Państwo zechcieliby wspomóc akcję serdecznie zapraszam do naszego urzędu, niektóre firmy zlecają nam przygotowanie pakietów o ustalonej przez nich wysokości, które pakujemy i przekazujemy Fundacji z informacją kto jest Fundatorem. W przypadku zainteresowania z Państwa strony np. taką formą zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną pod nr telefonu  885-900-878 lub kontakt do naszych  podległych placówek

 Fundacja  Happy Kids  jest  organizacją mającą na celu tworzenie i prowadzenie rodzinnych domów dziecka, w których na wiele lat znajdują schronienie i miłość dzieci zaniedbane, krzywdzone, ze środowisk marginalizowanych i pozbawione opieki rodziców biologicznych. W domach wychowują się całe rodzeństwa.

Fundacja utworzyła  łącznie 19 Rodzinnych Domów  Dziecka, w których aktywnie wspiera  rodzicielstwo zastępcze. Organizuje też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Od 20 lat angażuje się w działania mające na celu zabezpieczenie dziecka pozbawionego opieki rodziców i czyni to w kameralnych formach pieczy zastępczej, najbardziej zbliżonych do form rodzinnych. Tym samym przeciwdziała umieszczeniom dzieci w dużych Domach Dziecka, popularnie zwanych ?bidulami?. Dodatkowo wspiera również inne inicjatywy. Więcej informacji na stronie www.happykids.org.pl

Marzena Rzepecka
Naczelnik
Region Sieci w Łodzi
Urząd Pocztowy Łęczyca

Skip to content