Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wojewódzki Program pn. ?Moce nadŁódzkie?

Wystartował Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.

Na Program przeznaczono 1 000 000 zł. Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę, wnioskując o dotację między 5 000 a 20 000 zł. Program ma na celu aktywizację społeczną, integrację, wsparcie oraz poprawę sytuacji obywateli Ukrainy, o których wyżej mowa. Zadania będą realizowane w takich obszarach tematycznych jak:

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury,
  2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego,
  3. polityka społeczna,
  4. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  5. kultura fizyczna i sport,
  6. ochrona i opieka nad zwierzętami,
  7. zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej,
  8. bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Wsłuchując się w głos organizacji pozarządowych organizator wydłużył okres realizacji zadania ? od 15 czerwca do 31 grudnia br. Aby wziąć udział w naborze wystarczy wypełnić i wysłać ofertę na adres poczty elektronicznej granty@lodzkie.pl. Wnioski przyjmowane będą do 11 kwietnia br. włącznie.

Wojewodzki-Program-pn.-Moce-nadLodzkie ? do pobrania

Oferta ? do pobrania

Sprawozdanie ? do pobrania

 

Skip to content