Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wydział Komunikacji informuje

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęczycy informuje o zmianach od 1 stycznia 2024 r., które dotyczą właścicieli pojazdów.

Osoba fizyczna, która staje się nowym właścicielem pojazdu, zobowiązana jest złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu w Polsce (np. zakup, darowizna, spadek), daty sprowadzenia pojazdu z terytorium Unii Europejskiej lub daty dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową (pojazd spoza terytorium Unii Europejskiej).

Zbywający w ciągu 30 dni od zbycia (np. sprzedaż, darowizna) pojazdu zobowiązany jest zawiadomić Wydział Komunikacji o tym fakcie.

Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest handel samochodami, zobowiązany jest złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 90 dni od daty nabycia pojazdu w Polsce, daty sprowadzenia pojazdu z terytorium Unii Europejskiej lub daty dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową (pojazd spoza terytorium Unii Europejskiej).

Za niewywiązanie się z powyższych obowiązków nakładana jest kara pieniężna w wysokości:

  • 250 zł (przekroczenie 30 dni na zawiadomienie o zbyciu pojazdu),

  • 500 zł (przekroczenie 30 dni na rejestrację pojazdu – osoba fizyczna),

  • 1000 zł (przekroczenie 180 dni na rejestrację pojazdu przez osobę fizyczną),

  • 1000/2000 zł (przekroczenie 90/180 dni na rejestrację pojazdu przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności jest handel pojazdami).
Skip to content