Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wywieś flagę na Święto Chrztu Polski

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu ?upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości?.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi.

plakat

Skip to content