Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wywóz nieczystości płynnych – stawki opłat

Usługa wywozu nieczystości płynnych wykonywana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Do świadczenia usługi wywozu nieczystości płynnych wykorzystuje się sprzęt stanowiący własność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Usługi świadczone mogą być na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Podstawą wykonania usługi jest pisemne lub telefoniczne zlecenie jej wykonania przyjęte i potwierdzone przez pracownika merytorycznego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Usługa wykonywana będzie w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przyjęcia zgłoszenia.

Stawki za wywóz nieczystości płynnych uzależnione są od odległości punktu odbioru nieczystości płynnych do punktu zlewnego liczone: oczyszczalnia ścieków – punkt odbioru – punkt zlewny, wynoszą netto:
I. Wywóz nieczystości beczką 4m3

1. Dla odległości do 3 km
70 zł za pierwszy m3, 24 zł za każdy kolejny m3

2. Dla odległości 3-6 km
80 zł za pierwszy m3, 28 zł za każdy kolejny m3

3. Dla odległości 6-9 km
90 zł za pierwszy m3, 32 zł za każdy kolejny m3

4. Dla odległości 9-12 km
100 zł za pierwszy m3, 35 zł za każdy kolejny m3

5. Dla odległości 12-20 km
110 zł za pierwszy m3, 39 zł za każdy kolejny m3

6.Dla odległości powyżej 20 km
140 zł za pierwszy m3, 48 zł za każdy kolejny m3


II. Wywóz nieczystości beczką 8m3

125 zł za pierwszy m3, 25 zł za każdy kolejny m3

Za usługę wysławiona będzie faktura VAT.

Skip to content