Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Z Kartą Dużej Rodziny zapłacisz mniej

Duże Rodziny płacą mniej za węgiel

TAURON Wydobycie działa w ramach programu Karty Dużej Rodziny, bo w Dużej Rodzinie lepiej. Mała karta kryje w sobie duży potencjał pomagając rodzinom wielodzietnym.
Dzięki Karcie jej posiadacze mogą skorzystać z 3% rabatu przy zakupach węgla w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA  tj. ZG SOBIESKI w Jaworznie i ZG JANINA w Libiążu, które zostały opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Z rabatu mogą skorzystać klienci indywidualni ? członkowie rodzin wielodzietnych identyfikujących się Kartą Dużej Rodziny z przeznaczeniem do zużycia we własnym gospodarstwie domowym. Rabat jest dostępny przy jednorazowym zakupie do 6 ton węgla, a zakupów można dokonywać więcej niż jeden raz.

Posiadacz Karty jest zobowiązany przedłożyć Kartę Dużej Rodziny osobiście lub jej kserokopię za pośrednictwem kierowcy odbierającego w jego imieniu węgiel, zgłaszającemu się do Punktu Obsługi Klienta. Pracownik POK sprawdza ważność Karty Dużej Rodziny oraz dane właściciela Karty.
Warto pamiętać, że pełnomocnictwa dla kierowcy oraz oświadczenie do celów akcyzowanych składane są niezalenie.

TAURON Wydobycie jako pierwsza ze spółek węglowych uruchomiła promocję przy zakupie węgla w ramach programu Karta Dużej Rodziny. Tytuł partnera inicjatywy Karty Dużej Rodziny to dla nas możliwość nie tylko konkretnego wsparcia rodzin wielodzietnych, ale i doskonała okazja podkreślenia znaczenia jej funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicząc w programie chcemy zmieniać wizerunek rodziny wielodzietnej. W TAURON Wydobycie staramy się umiejętnie łączyć działania biznesowe z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaproponowanie 3% rabatu w ramach Karty Dużej Rodziny ma dla nas wymiar praktycznego zastosowania w biznesie najważniejszej wartości, jaką są klienci naszych Zakładów Górniczych.  Mamy nadzieję, że oferta na zakup polskiego węgla produkowanego przez Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie (ZG Sobieski oraz ZG Janina) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny spotka się z zainteresowaniem.

Tani prąd z Kartą Dużej Rodziny

Uchwalona przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku zamraża ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do określonego limitu zużycia. Podstawowy limit wynosi 2000 kWh rocznie, dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną ? 2600 kWh. Największy limit dotyczyć będzie rolników oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i wyniesie 3000 kWh. W ustawie przewidziano trzy możliwe warianty uzyskania prawa do limitu, w zależności od tego, kiedy staniemy się posiadaczami Karty Dużej Rodziny:

  • posiadający KDR w dniu wejścia w życie ustawy będą mieli prawo do całego limitu 3000 kWh;
  • osoby, które zdobędą KDR do końca 2022 roku również będą mogły wykorzystać cały limit 3000 kWh;
  • w przypadku otrzymania KDR w 2023 r. limit 3000 kWh będzie się proporcjonalnie zmniejszał.

Kiedy mniejszy limit zużycia prądu z Kartą Dużej Rodziny?

Co oznacza proporcjonalne zmniejszanie limitu 3000 kWh? Osoby, które Kartę Dużej Rodziny otrzymają dopiero w 2023 roku, będą miały zmniejszany limit zużycia prądu proporcjonalnie do liczby miesięcy, rozpoczynając od miesiąca, kiedy otrzymały KDR. Oznacza to, że z każdym miesiącem limit będzie zmniejszał się o 250 kWh.

Ważne w tym kontekście będzie jednak dochowanie jeszcze jednego warunku: jest nim złożenie odpowiedniego oświadczenia (z numerem Karty i jej kopią) do zakładu energetycznego w ciągu 30 dni od otrzymania KDR.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

  • Rodzic, który otrzyma Kartę Dużej Rodziny w styczniu 2023 roku i w tym samym miesiącu złoży oświadczenie, będzie mógł wykorzystać pełny limit 3000 kWh.
  • Rodzic, który otrzyma Kartę Dużej Rodziny w lutym 2023 roku i w tym samym miesiącu złoży oświadczenie, będzie miał limit mniejszy o 250 kWh.
  • Rodzic, który otrzyma Kartę Dużej Rodziny w lutym 2023 roku, ale oświadczenie złoży po terminie 30 dni, będzie miał limit mniejszy o 500 kWh.

KDR ? zniżki na paliwo

Karta Dużej Rodziny upoważnia również do odebrania ulgi na paliwo. Stacje, które przygotowały zniżki to Shell, Lotos, Circle K oraz Orlen. Na stacjach z szyldem żółtej muszli pozwalają zatankować paliwo podstawowe o 8 gr taniej na każdym litrze, a jeśli chodzi o paliwa premium, ta zniżka wzrasta do aż 10 gr/litr. W przypadku stacji paliw Lotos zniżki są takie same jak na Shellu, a oprócz tego rodzina, w której jest co najmniej trójka dzieci może liczyć na 20% rabatu na produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt i usługi myjni samochodowych. Pełna lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny znajduje się na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Skip to content