Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapraszamy do lektury

W bieżącym numerze: Inauguracja Karty Seniora w Gminie Piątek – Gmina Piątek z certyfikatem Gmina przyjazna Seniorom, Z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Piątku, LIII sesja Rady Miejskiej w Piątku, Konkurs dla organizacji pozarządowych, Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych, Dodatkowe 3 tys. czeka na Ciebie – konkurs WFOŚiGW w Łodzi, Aktualne stawki za wywóz nieczystości płynnych

nr 4/(223)/2023

Skip to content