Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapraszamy do lektury

W bieżącym numerze: Wyniki wyborów w Gminie Piątek, Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, Realizacja grantów „Sołectwo na Plus”, Rolniku zbadaj swoje plony, Z obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Piątku, Noc Bibliotek, Zaproszenie na obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Benefity za frekwencję w wyborach

nr 10/(229)/2023

Skip to content