Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zarządzenie Burmistrza Piątku

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Piątku
z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie zamknięcia Targowiska Miejskiego w Piątku przy ul. Łowickiej w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus ( COVID – 19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Piątek

zarządza, co następuje:

§ 1. Z dniem 13.03.2020 roku zamyka się Targowisko Miejskie w Piątku przy ul. Łowickiej do dnia 03.04.2020 roku (włącznie) i zakazuje się prowadzenia handlu na jego terenie dotyczącego sprzedaży z:

  • samochodu osobowego,
  • samochodu osobowego z przyczepą bagażową lub campingową,
  • samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 ton,
  • samochodu dostawczego i ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
  • ciągnika z przyczepą,
  • ręki, koszyka, skrzynki lub wózka ręcznego,
  • mięsa i wędlin z samochodu przystosowanego lub przyczepy przystosowanej,
  • spożywczych i przemysłowych z samochodu lub przyczepy gastronomicznej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 03.2020r.

Zarządzenie nr 22/2020

 

Skip to content