Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zgłoś pracowników na szczepienia w miejscu pracy

Wszystkie przedsiębiorstwa, których pracownicy chcieliby się zaszczepić, mogą skorzystać z możliwości zgłoszenia pracowników na szczepienia w miejscu pracy.
Nie ma znaczenia, ilu pracowników jest zainteresowanych szczepieniami i jaki jest to odsetek pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.
Zakład pracy może zgłosić następujące osoby: pracowników zakładów pracy, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), członków rodzin wyżej wymienionych osób. Więcej informacji na www.gov.pl oraz Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Łęczycy.

Skip to content