Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2021 – limit, dodatkowa dopłata dla posiadaczy bydła

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

  • W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  • Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 30 kwietnia 2021 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
  • Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16, w załączonych plikach poniżej  oraz na stronie internetowej http://www.bip.ugpiatek.pl w zakładce druki do pobrania.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur

Oświadczenie

Skip to content