Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przypominamy! Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – II transza

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

? W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

? Pieniądze wypłacane będą w terminie: 3 – 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
? Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16 oraz poniżej:

wniosek o zwrot podatku akcyzowego

oświadczenie

Skip to content