Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – II transza

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  • Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 29 października 2021 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
  • Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16 oraz w załączonych plikach poniżej

wniosek o zwrot podatku akcyzowego

zestawienie faktur

WPO_podatek_akcyzowy_obowiazkowy_zalacznik_do_wniosku

Back to top
Skip to content