Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

100 LAT NIEPODLEGŁEJ W ŚRODKU POLSKI!

Kończy się powoli rok obchodów 100-lecia niepodległości naszej ojczyzny, czas świętowania, patriotycznych uniesień, wspominania twórców i obrońców ojczyzny, przypominania ważnych wydarzeń z historii kraju. W godnym uczczeniu tej rocznicy na terenie gminy Piątek ważną rolę odegrało Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic, które we współpracy z sołectwem Piątek, przygotowało i zrealizowało projekt: ?100 lat Niepodległej w Środku Polski?. Projekt sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (? wartości projektu) oraz Gminy Piątek w ramach tzw. grantu sołeckiego. Realizację działań w projekcie grantowym rozpoczęliśmy od powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Niepodległości, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic, Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski), instytucji kultury (GOK) i oświaty oraz władz samorządowych sołectwa i gminy Piątek.

Pierwsze działania w harmonogramie wykonaliśmy przygotowując projekty graficzne materiałów promocyjnych (plakatów, dyplomów, przypinek). W przeddzień gminnych obchodów rocznicy Bitwy nad Bzurą, 08.09.2018r., we współdziałaniu z Zespołem Szkół Mechanizacji Rolnictwa, zorganizowany został rajd rowerowy po Szlaku Bitwy nad Bzurą. Zwycięzcy rywalizacji rajdowej otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy uroczystej wieczornicy przy ognisku obdarowani zostali okolicznościowymi przypinkami.

*
Wydaliśmy drukiem książkę ze wspomnieniami jednej ze starszych mieszkanek Piątku, Pani Danuty Stępniewskiej pt. ?Okruchy wspomnień?. Członkowie Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic zapewnili konsultację merytoryczną i techniczną, napisali wstęp i przedmowę, zaprojektowali okładkę. Promocja książki miała miejsce 11 listopada, wtedy też rozdaliśmy uczestnikom egzemplarze książki.

* *
Pamiątką Stulecia Niepodległości stanie się z pewnością edukacyjna ścieżka historyczno-turystyczna na terenie Piątku. Mimo, że Piątek jest historyczną miejscowością z rodowodem sięgającym wieku XIV, brak było dotychczas oznaczeń ważnych historycznie miejsc, które by uświadamiały znaczenie tak całego Piątku jak i poszczególnych obiektów. Umieszczenie w przestrzeni Piątku tablic informacyjnych i wydanie, skorelowanego z nimi folderu turystycznego, służyć będzie promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego. Zamierzeniem TMPiO jest, by po ścieżce odbywały się zorganizowane spacery z przewodnikiem; pierwszy taki spacer miał miejsce w ramach obchodów jubileuszu Niepodległości.

Zakupione zostały nowe tablice informacyjne na istniejący od jedenastu lat Szlak Rowerowy Bitwy nad Bzurą.
W ramach projektu oddano do użytku słup ogłoszeniowy. Ustawiony przy pomocy władz gminnych słup podniesie estetykę sołectwa, stając się pierwszym elementem małej architektury miejskiej w krajobrazie Piątku. Pozwoli też na lepszą komunikację między mieszkańcami.

Wydarzeniem kulminacyjnym w realizacji projektu grantowego ?100 lat Niepodległej w Środku Polski? była akademia z programami artystycznymi w wykonaniu uczniów piątkowskich szkół. W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został konkurs filmowy ?Historia Piątku losami mojej rodziny pisana?. Efekty pracy młodzieży oceniło jury, przydzielając nagrody za I miejsce – Natalii Kominiak i Zuzannie Pierścieniewskiej, za II miejsce – Julii Gamrowskiej, a za III miejsce ? Oldze Liczkowskiej.
Uczestnikom uroczystości wręczono folder turystyczny i książki Danuty Stępniewskiej. Na zakończenie wszyscy chętni wzięli udział w spotkaniu podsumowującym projekt.

* * *
Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic oraz Sołectwo Piątek dziękują za zaangażowanie w realizację projektu wszystkim wolontariuszom, przedstawicielom szkół i władz gminnych. Mamy poczucie, że wspólnymi siłami udało się nam podnieść stopień integracji społeczności Środka Polski, udało się zorganizować aktywny wypoczynek, podkreślić niepowtarzalne walory Piątku jako miejscowości z miejskim rodowodem, a nade wszystko pomóc w edukacji historycznej i wychowaniu patriotycznym tak młodszego, jak i starszego pokolenia.
tekst i foto: TMPiO

Skip to content