Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – spotkanie i konkurs

W dniu 25.09.2020r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu ?Partycypacja w planowaniu przestrzennym ? II edycja?.

Przypomnijmy, że Gmina Piątek w ramach grantu otrzymała kwotę w wysokości 60 794,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu opracowywania dokumentacji w obszarze planowania i wprowadzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie w Urzędzie zostało poprzedzone przeprowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży wraz z omówieniem regulaminu konkursu plastyczno ? planistycznego dla dzieci w ramach którego przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne.

Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody:

  • za zajęcie 1. miejsca nagroda o wartości 3 000,oo złotych (dla Zespołu Konkursowego po 1000 zł dla każdego z 3 członków zespołu).
  • za zajęcie 2. miejsca nagroda o wartości 1 800,oo złotych (dla Zespołu Konkursowego po 600 zł dla każdego z 3 członków zespołu)
  • za zajęcie 3. miejsca nagroda o wartości 1 200,00 złotych (dla Zespołu Konkursowego po 400 zł dla każdego z 3 członków zespołu)
Skip to content