Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informatyka bez granic – kolejne zajęcia w podstawówce w Piątku

Od  4 maja uczniowie klas I – III szkół podstawowych powrócili do szkół. Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, a w konsekwencji zdalnym nauczaniu uczniowie z radością uczestniczyli w lekcjach i zajęciach dodatkowych.

Odbywające się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku zajęcia w ramach projektu ?INFORMATYKA BEZ GRANIC? również przeprowadzono w trybie stacjonarnym.  We wtorek, 4 maja już po raz dziesiąty uczniowie rozwijali swoje kompetencje cyfrowe podczas zajęć z trenerami  Politechniki Łódzkiej. Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej jako lider konsorcjum utworzonego ze Stowarzyszeniem Zwykłym pn. Mistrzowie Kodowania z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszeniem I LOVE MATH z siedzibą w Brzezinach, realizuje projekt o nazwie: Informatyka bez granic, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbyły się w każdej z klas edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć dzieci zgłębiają techniki programowania. Podczas ostatnich zajęć uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Zadaniem każdego było odpowiednie zaprogramowanie zbudowanego wcześniej pojazdu przy użyciu tabletu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Ułożone odpowiednio programy wprawiały  maszyny w ruch, wyposażyły je w efekty dźwiękowe oraz świetlne. Co więcej, wykonywały różne zadania, tj. mnożenie, dzielenie liczb oraz inne działania matematyczne.

Dzisiejsze spotkanie, podobnie jak poprzednie przebiegły w miłej, radosnej atmosferze. Już czekamy na kolejne……Na szkolnym holu uczniowie puszczali w ruch zaprogramowane maszyny. Ileż to było radości, dziecięcego śmiechu, przesympatycznej zabawy połączonej z nauką -komentuje z  zadowoleniem Krystyna Grabowska, dyrektor szkoły.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content