Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zostań inicjatorem współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?POLCENTRUM? we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu ?Działaj Lokalnie 2021? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym ?Działaj Lokalnie 2021? wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie, jakości życia.

Zachęcamy do składania wniosków wszystkie organizacje, grupy z terenu gmin: Głowno, m. Głowno, m. Piątek, Ozorków, Stryków, Dmosin.

Wnioski w ramach konkursu należy składaj wyłącznie za pomocą generatora znajdującego się pod linkiem www.system.dzialajlokalnie.pl.

Termin składania wniosków 10 maja – 8 czerwca 2021 r.

Program skierowany jest do:
1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (m.in. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich),
2. grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej, (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub gier przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole)
3. grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (grupa mieszkańców osiedla).

Wszelkie informacje na temat programu DL 2021 oraz konsultacje wniosków uzyskać można telefonicznie:  (42) 719-90-64,  lub e-mailowo: dl@polcentrum.pl

Więcej informacji na stronie www.dzialajlokalnie.polcentrum.pl

Skip to content