Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

7. Szkolny Turniej Tenisa Stołowego w podstawówce w Piątku

W dniu 14 czerwca 2019 r. w godzinach 9.00 ? 12.30 w Szkole Podstawowej w Piątku rozegrany został długo oczekiwany przez społeczność szkolną 7 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców klasy I – III o Puchar Przewodniczącej Rady Rodziców oraz w kategorii dziewcząt i chłopców klasy IV ? VIII i III O/G o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
Szkolną imprezę sportową otworzyli pani dyrektor Krystyna Grabowska, pan Prezes LKS ?Malina? Piątek ? Bogdan Urbanek wraz z nauczycielami wychowania fizycznego ? panią Aleksandrą Raj, panią Magdaleną Wróblewską i panem Krzysztofem Korzewskim zachęcając dzieci i młodzież do uprawiania sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu i dziękując, że podjęli inicjatywę uczestnictwa w rozgrywkach. Pani A. Raj zwróciła uwagę na to, by uczestniczy turnieju rozgrywali mecze w atmosferze fair play, życząc wszystkim sukcesów ? każdemu na miarę jego możliwości.
W rozgrywkach brało udział 23 uczniów z klas I ? VII pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Zwycięzcy I miejsc zostali uhonorowani pucharami i dyplomami. Uczniowie, którzy zajęli II i III miejsca otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.
7 Szkolny Turniej w Tenisa Stołowego odbył się dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego ? p. A. Raj, p. M. Wróblewskiej, p. K. Korzewskiego przy wsparciu dyrekcji szkoły, uczniów – gorliwych i srogich sędziów, Prezesa LKS ?Malina? Piątek – Bogdana Urbanka i Przewodniczącej Rady Rodziców ? pani Grażyny Grzelak..
Składamy podziękowanie dla ogromnego zaangażowania uczniów w rozgrywki 7 Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego ? zarówno zawodnikom jak i kibicom.

Wyniki 7. Turnieju Tenisa Stołowego w SP Piątek

Skip to content