Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Burmistrza Piątku

Burmistrz Piątku – Krzysztof Lisiecki uzyskał absolutorium za 2022 rok. Na dzisiejszej, LV sesji Rady Miejskiej w Piątku radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i udzielenia absolutorium dla włodarza miasta i gminy Piątek.

Po głosowaniu nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrz otrzymał gratulacje i kwiaty z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku – Daniela Gorącego i Wiceprzewodniczącej Rady – Urszuli Kacperskiej.
Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium, które jest wyrazem uznania i docenienia jego  pracy i wysiłków w podejmowanych i prowadzonych działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców. Pracy, która dzięki owocnej współpracy z Radą Miejską w Piątku, Mieszkańcami Gminy Piątek,  pomocy pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych przyniosła wiele wymiernych efektów.

 

Skip to content