Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Burmistrza Piątku

Burmistrz Piątku – Krzysztof Lisiecki uzyskał absolutorium za 2020 rok. Na dzisiejszej, XXXII sesji Rady Miejskiej w Piątku radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i udzielenia absolutorium dla włodarza miasta i gminy Piątek.

Po głosowaniu nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrz otrzymał gratulacje i kwiaty z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku – Daniela Gorącego i Wiceprzewodniczącej Rady – Urszuli Kacperskiej. Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium, które jest wyrazem uznania i docenienia jego  pracy i wysiłków w podejmowanych i prowadzonych działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców. Pracy, która pomimo, że prowadzona była w trudnym okresie pandemii Covid-19, to jednak dzięki owocnej współpracy z Radą Miejską w Piątku, Mieszkańcami Gminy Piątek,  pomocy pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych przyniosła wiele wymiernych efektów.

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Piątku podjęte zostały uchwały w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 rok,
c) absolutorium dla Burmistrza Piątku z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
d) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 ? 2032,
e) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
f ) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
g) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wszystkie uchwały zostały podjęte przez Radę jednogłośnie.

 

Skip to content