Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Debata dotycząca zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W środę,  23 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podsumowanie dotychczasowych etapów procesu planistycznego związanego ze zmianą Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek dla fragmentów obrębów Łęka i Bielice oraz Sypin ? Borowiec.

Na zaproszenie Burmistrza Piątku – Krzysztofa Lisieckiego do wzięcia udziału w debacie obywatelskiej odpowiedział projektant Gabriel Ferliński, który szczegółowo omówił treści SUiKZP po przeprowadzonym procesie uzgodnień, poruszanych w tym procesie zagadnień oraz sposobu rozwiązania głównych problemów.  Dodatkowo mieszkańcom, radnym, sołtysom  przypomniane zostały aspekty dotyczące: zakresu władztwa planistycznego gminy (z krótkim omówieniem ram prawnych procesu), a także zakresu decyzji, na jakie mieszkańcy mogą mieć wpływ.
Istotnym było przedstawienie mieszkańcom korzyści z zaangażowania się ich zarówno w sam prowadzony proces, jak i w inne prowadzone w gminie procesy planistyczne oraz znaczenie dokumentów planistycznych w ich codziennym życiu.
W debacie obywatelskiej wzięli udział mieszkańcy gminy i miasta Piątek oraz radni z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Danielem Gorącym na czele.

W debaty została nakręcona audycja radiowa, która zostanie wyemitowana w lokalnej rozgłośni Radio Q w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 13:30. Zrealizowana audycja pozwoli dotrzeć z przekazem do znacznej grupy mieszkańców naszej gminy. Zaproszeni do wypowiedzi radiowej; organizatorzy debaty, Burmistrz Piątku – Krzysztof Lisiecki; planista ? Gabriel Ferliński; radni Rady Miejskiej w Piątku: Małgorzata Gabryelczak, Tomasz Kucharczyk, Prezes Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic ? Damian Urbanek podkreślili wysoki merytoryczny poziom debaty i przyczynili się do zwiększenia jej atrakcyjności.

 

Skip to content