Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktywne korzystanie z technologii w Czernikowie

W dniu 7 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbywały  się zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii– PAKT. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Zajęcia prowadził pracownik Politechniki Łódzkiej, p. Taras Pański.
Celem projektu jest między innymi: upowszechnienie idei STEAM w edukacji formalnej, umożliwienie uczniom kontaktu z nowoczesnymi technologiami oraz zachęcenie młodzieży do wyboru ścieżki kariery w branży ICT. Uczniowie w dwóch grupach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII pracowali  w zespołach i w oparciu o wyzwania i zadania problemowe, dzięki narzędziom, nowoczesnym technologiom i wsparciu edukatora p. Tarasa, mieli możliwość rozwijać swoje umiejętności: kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, wykorzystując przy tym nowe technologie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content