Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ankieta LGD „POLCENTRUM”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru działania LGD.
Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania LGD i będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Link do ankiety – https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=74bbc835&&b=34aa1f770&&c=72bd1ffb

Skip to content