Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apel do rodziców dowożących dzieci do szkoły i przedszkola

Gminne Centrum Usług Wspólnych zwraca się do rodziców dzieci do placówek oświatowych w Piątku z apelem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego wokół placówek oświatowych przy ul. Szkolnej 1 w Piątku.

Przypominamy, że znak P-21 umieszczony na parkingu dla autobusów szkolnych należy do znaków drogowych poziomych i oznacza powierzchnię drogi wyłączoną z ruchu. Wjazd i zatrzymanie na niej jest zabronione. Przestrzeń ta jest wyznaczona poprzez równoległe względem siebie linie, namalowane ukośnie do toru jazdy pojazdów, otoczone linią krawędziową ciągłą, szeroką (symbol P-7b). Obecność tej linii sygnalizuje, że nie wolno wjeżdżać do tej strefy, ani zatrzymywać w niej auta. Za wykroczenie uznaje się nawet najechanie na nią. TO NIE JEST MIEJSCE PARKINGOWE.
Samochody osób dowożących dzieci można parkować przy ORLIK-u oraz na parkingu przy sali gimnastycznej „Pilawa”.

Skip to content