Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Badanie GUS

W terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.
Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy Prezesa GUS zapowiadające badanie.

Informacja ogólna:

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania:  01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.

Metoda realizacji badania:

  • samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Więcej informacji na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Skip to content