Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bank nagrodził uczniów oszczędzających w SKO

W środę, 24 stycznia 2024r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku otrzymali z rąk Pani dyrektor Banku Spółdzielczego w Lututowie – Iwony Klarzak oraz Pani dyrektor Banku Spółdzielczego w Lututowie oddział w Piątku – Agnieszki Filipiak nagrody za systematyczne oszczędzanie w ramach SKO. Wręczono ponad 100 paczek dla uczniów klas I-III.

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej, którego podstawowym celem jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspieranie aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania, jak również racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska.
Działania SKO propagowane w szkole zmierzają ponadto do promocji i rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży, propagują pracę zespołową i kompetencje z nią związane.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Piątku składa serdeczne podziękowania za kolejny gest wsparcia ze strony Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Skip to content