Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rusza rządowy program Razem bezpieczniej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację tegorocznej edycji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, którego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Rezerwa w wysokości 12.000.000 zł (w skali całego kraju) zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na terenie województw.

Podobnie jak w ubiegłym roku rezerwa przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1 – Wzmacnianie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Cel nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Każde województwo zobowiązane zostało w ramach naboru wniosków do przekazania maksimum 12 projektów, których realizacja w 2024 roku efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach Programu. Maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt wynosi 100.000 zł.

Pismo

Uchwała Rady Ministrów

Załącznik do Uchwały

Formularz wniosku

Skip to content