Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Będzie wymiana kotłowni węglowej na gazową

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a dofinansowanie 719.371,21 pln.

– Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ, a następnie przystąpimy do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą ? grudzień 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2022 – informuje Tomasz Kucharczyk, prezes SML-W Centrum w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności źródła ciepła poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpienie jej wysokosprawną kotłownią gazową, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na wyeliminowanie zużycia paliwa węglowego i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Celem szczegółowym realizacji jest lepsza jakość powietrza. Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego. Projekt wpłynie ponadto na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Skip to content