Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gmina Piątek rozpoczyna termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Gmina Piątek rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
W ostatnim czasie przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu, a obecnie trwa przetarg. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą ? listopad 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ? powietrzne pompy ciepła wspomagane instalacją ogniw fotowoltaicznych. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.
Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – zwiększenie komfortu cieplnego, polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Skip to content