Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2020 roku

Gmina Piątek w 2020 roku zrealizowała zadanie pn.:  ?Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2020 roku?.
Całkowity koszt zadania: 26 930,00 zł
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 22 806,00 zł

?Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi?.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 26 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 53,200 Mg w tym:
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 16,748 Mg z 6 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 36,452 Mg  z 20 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content